FAKKELTOG frå Grasdal skule til Betel søndag 3.desember. Salg av fakler frå kl 16.45

Toget går kl 17.00. Born ifølgje med vaksne. Parkering ved skulen eller barnehagen. Program: Velkommen. Me tenner lysa på juletreet. Juletregang.Varm drikke og julekaker. Og kanskje kjem nissen?

Om Pinsemenigheten Betel

Pinsemenigheten Betel

  • Praktiserer eit ope gudstenestefellesskap der alle som vil vera med, er hjarteleg velkomne. Hovudsamlinga er søndag kl. 11 eller kl. 19.00.
  • Har tilbod for born (Betel Kidz) og ten-klubb (BTK) med hobbyaktivitetar for dei frå 6. til 10. klasse.
  • Dei siste åra har ein også hatt bibelgruppe og eigne samlingar for ungdom (JC).
  • Driv misjonsarbeid gjennom støtte til arbeid i Afrika og Israel.
  • Betel Fjernadopsjon underheld og hjelper fattige born og barneheimsborn i India.
  • Driv Radio PR i lag med dei andre pinsemenighetene i Nordhordland.

Menigheten er registrert hjå fylkesmannen, har vigselsrett og tek seg av gravferder.

Du kan klikka her for å lesa meir om pinserørsla generelt.

Du er hjarteleg velkomen!

Syndiker innhold