Gjevarteneste

Arbeidet i Betel er basert på frivillige gåver. Som fast givar via bank kan du få skattefrådrag. Ta kontakt dersom du kan tenkja deg det.

Misjonskasse: 3632 07 03705

Betel Fjernadopsjon: 3632 19 45613

Menighetskassen: 3632 07 02784