Pinserørsla

Sommerstevnet 2015

Salt Nordhordland

Salt LogoSalt Nordhordland har denne hausten oppstarts-samlingar i Knarvik. Me ynskjer Salt alt godt og og Guds rike velsignelse i tida framover! Slik beskriv dei seg sjølv:

Glimt frå historia til pinsevenene i Nordhordland

Meland - Holsnøy

Det er naturleg for meg å begynna med heimemenigheten min, Betel, Frekhaug. Då denne menigheten vart stifta 13. april 1937, vart namnet Meland Evangeliske Menighet. Dette fortel oss om ei side ved vår historie som mange ikkje har fått med seg: Pinsevener og pinsemenighet var ikkje ord som vi pønska ut sjølve, det var klengenamn. Dei som gjekk føre, var opptekne av at evangeliet måtte bli forkynt rett og reint utan at enkelte deler skulle bli tona ned eller utelatne. Dei hadde opplevd åndsdåpen som ein vårflaum, dei såg det som livsnødvendig at dåpen i vatn

Pinserørsla i Nordhordland

Pinserørsla i Nordhordland:
Musikken på RosslandEldste menigheten i nord-fylket er på Nappane, stifta i 1917, og denne menigheten er eldre enn Tabernaklet, Bergen. Menigheter vart gjerne ordna etter vekkingar på staden, som gjorde at ein del tok imot evangeliet, vart kristne og let seg døypa.

Om pinserørsla

Rundt 1900 var mange opptekne av det vi les i apostelgjerningane om om korleis apostlane og andre vart fylte med Den Heilage Andre. I samband med dette står det om tungetale og nådegåver. Spørsmålet var om dette var ting som naturleg skulle følgja dei kristne, eller om det var greitt at ein høyrer lite om slike ting etter oldkyrkja.

Her blir ofte ein bibelskule i Kansas nemnt, driven av Parham, og ein av elevane der, William Seymour, som var svart og blind på eitt auga. I 1906 oppstod det ei vekking i Los Angeles, leia av predikanten W.Seymour, og møta her var prega av dei fenomen som sidan skulle bli det nye med pinserørsla.

Syndiker innhold