Barne- og ungdomsarbeid

På veg opp til FilefjellBetel har i lang tid drive eit utstrakt barne- og ungdomsarbeid. I menyen til venstre vil du finna meir informasjon om dette viktige arbeidet.