Betel Kidz

- Eit positivt og trygt miljø for barna, med Jesus i sentrum!

Klubben Betel Kidz er for alle barn frå 3 - 12 år.
(Barna er velkommen til å begynna i Betel Ten klubb, BTK, frå 6.klasse).

Vi har samling annakvar fredag frå kl. 18:00 til kl. 19.30. Se nederst på siden for oversikt over datoer for samlingene.

På klubben startar vi med ei felles samling, der vi syng litt, gir ekstra oppmerksomhet til alle bursdagsbarn, og samlar inn pengar til "Betel fjernadopsjon" sitt arbeid i India. Der støttar vi barn med skolegang og mat.Vi deler barna inn i to grupper:

  1. frå 3 år t.o.m. 1. klasse
  2. frå 2. klasse og oppover

I gruppene kan barna få høyre ei historie fra Bibelen, og vi syng litt.
På kvar klubbkveld har vi så ein aktivitet som er tilpassa kvar av gruppene. Det kan f.eks. vera ein formingsaktivitet, enkel matlaging, sporløp eller andre ting. Vi vil også ha mykje leik.

Vi ønskjer at det skal vera eit litt variert opplegg på Betel Kidz. Så vi vil bl.a. arrangere "Vennefest", ein meir koseleg fest, rundt Haloween-tider, utan skremmande innslag. På ein klubbkveld nærare jul vil vi arrangere juleverkstad, for å nemna noko.

Betel Kidz skal vera en klubb der barna kan:

• ha det kjekt ilag
• få nye vener
• bli betre kjend med Jesus

Alle som blir medlemmer i Betel Kidz, vil få ei t-skjorte med Betel Kidz logoen på når dei har betalt medlemsavgift første gang. Medlemsavgiften vil vera kr. 50 kvart halvår.

 
 
  Betel Kidz samlinger for vårhalvåret 2018
(kl. 18.00 - 19.30):
 
       19.jaunuar
        2.februar
      16.februar
                          2.mars (vinterferien)
  16.mars
 13.april
11.mai
25.mai
 
Det blir vårfest i ballbingen 13.mai kl. 12.00.
 
      Velkommen!