JC: Ungdomsmøte

Vi vil sjå ungdommar møta Jesus, og bli forandra til å leva sine liv i etterfølgelse av Han!

Annakvar fredag kjem ungdommar saman for å lovsyngja, høyra ein andakt, be saman og dela vitnesbyrd om kva Jesus gjer i deira liv. Ungdommane ser det som viktig å møta anna kristen ungdom og bli oppmuntra til å ta Jesus med i kvardagen. Etter møtet åpnar vi kafèen, og alle gjer sitt for at fellesskapet skal vera inkluderande!

Alle ungdommar: Velkommen til ungdomsmøte kl. 20.00 annakvar fredag. Sjå programmet for oppdateringar!